+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Tanques de fusta disenyades i solucions per a tancats : Descomptes % per a professionals

Tanques cinegètiques i ramaderes

Prop de 20 propostes diferents de tanques i malles ramaderes per tancaments de finques, horts i parcel·les. Dos tipus de malles cinegètiques: normal i malla reforçada. Pals de fusta tractada i grampillons.


Tanca cinegètica


Les tanques cinegètiques estan formades per pals de fusta i malla metàl·lica. Són tancats que s'han fet servir tradicionalment en finques de grans extensions amb pastura extensiva i també en vedats de caça major. Actualment, a més dels usos tradicionals, la malla ramadera, pel seu escàs impacte visual, la seva integració a entorns naturals i la seva efectiva funcionalitat per evitar el pas d'animals, s'està utilitzant en el tancat de parcel·les en zones de camp, protecció de jardins contra els senglars i tancats d'horts.

Habitualment la malla ramadera s'instal·la amb pals de fusta cada quatre metres, una mica menys si l'orografia és complicada i una mica més si el traçat és fàcil. Els pals habitualment són de diàmetre 10cm, tot i que es poden fer tanques cinegètiques més econòmiques amb pals de diàmetre 8cm o més robustes amb diàmetre 12cm. En els canvis de direcció i en trams de més de 25m de malla metàl·lica, s'hi han d'instal·lar tornapuntes que permetin la tensió de la tela mantenint la verticalitat dels pilars de fusta.

En tancats ramaders de petites parcel·les, a fi de facilitar la perfecta alineació i una bona resistència, és recomanable ancorar tots els pals a formigó. En grans tanques cinegètiques pot ancorar-se en formigó únicament els pals cantoners i els torna-puntes, i clavar al terreny els pals de fusta intermedis. Si es vol evitar l'ús de formigó, hi ha tècniques que, mitjançant l'ús de morts de fusta, permeten garantir el correcte ancoratge dels pals.

Per a una bona funcionalitat, la malla ramadera s'ha de mantenir en tensió, per a això, normalment, s'utilitza cabestrant durant la instal·lació. Un cop tensat, el mallat ramader es fixa als pals amb grampillons. En trams curts es pot recórrer a la tensió per tensors de carraca.

Hi ha diversos tipus de malles ramaderes, segons el diàmetre dels filferros, el tipus de nus, la disposició dels filferros, el tipus d'acer utilitzat i la qualitat del galvanitzat. A Fitor-tanques us oferim dos tipus de malles, la normal amb filferros verticals i interiors de 1.9mm i de 2.5 mm els exteriors; i la malla reforçada, amb filferros de 2.5 mm i 3 mm respectivament. La resistència de l'acer dels filferros verticals és superior a 450KMPa i la dels horitzontals superiors a 710KMPa. El gramatge del galvanitzat és superior a 210gr / m2.

Disposem dels dos tipus de malla ramadera, en tres altures (1m, 1.5m i 2m), presentats en rotlles de 50 o 100m segons el cas.

A Fitor-tanques hem referenciat prop de 20 tipus diferents de tanques ramaderes amb les configuracions més habituals. Totes les referències estan descrites en detall i amb indicació del preu de la tanca ramadera per metre lineal.