+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior : Descomptes % per a professionals

TANQUES DE FUSTA

 

Les tanques de fusta constitueixen una de les aplicacions més comuns per a la fusta tractada.


La fusta de pi tractada Sylvestris, amb autoclau, és ideal per a la construcció de tanques per la durabilitat que confereix el tractament de la fusta, pel seu aspecte i per la seva facilitat de manipulació.

Tota la fusta tractada que fem servir per tanques és pi tractat en autoclau amb sals de coure homologades. El grau de tractament segons la normativa UNE correspon al grau de risc IV (o sota comanda risc III). Els productes utilitzats permeten utilitzar sense cap risc, ni per a la salut ni per al medi, la nostra fusta tractada en espais públics, com fusta per a jardí, parcs infantils i tanques de fusta.

La tipologia de les tanques de fusta és inacabable ja que només depèn de la imaginació dels nostres clients. Fitor Forestal ofereix la fusta per a qualsevol tanca que pugui crear. Malgrat això hi ha uns tipus que es descriuran a continuació. Bàsicament, poden distingir-se tres tipus, les tanques amb tela metàl·lica, les tanques amb només fusta tractada i els pastors o tancats elèctrics.

Les tanques de fusta amb tela metàl·lica més comuns són les tanques cinegètiques en què s'usen pilars de pal tornejat i tractat de 8, 10 o 12cm de diàmetre clavats cada 4 o 5m i tela metàl·lica nuada també anomenada cinegètica. És la tanca de fusta adequada per a granges, tancats d'animals, tanques perimetrals de finques o com a protecció contra animals en zones perilloses o delicades. Altres variants usades en jardineria són les teles metàl·liques de simple torsió o electrosoldades per donar diferents acabats al tancat del jardí.

Les tanques de fusta estrictament tractada poden ser a base de pals de fusta tornejats (RTI), de fusta serrada i tractada o una combinació de les dues. Les Tanques de pals tornejats més freqüents són:
- Tanques de fusta texana amb encaixos
- Tanques de fusta texana amb unions metàl·liques
- Tanques de bionda de seguretat
- Tanques de tipus "post and rail"
- Tanques amb pal elèctric
- Tanques de fusta palissada
- Tanques de fusta per hípiques

Les tanques de fusta tractada utilitzen pals tractats de secció quadrada (4x4 cm., 7x7 cm., 9x9 cm., 12x12 cm. o 15x15 cm.) O secció rectangular (4x8 cm., 6x12 cm., 7x14 cm. o 8x16 cm .) clavats a una distància que va d'1 m. a 3 m. Els tipus de tanques de fusta tractada serrada més freqüents són:
- Tanques de fusta Post & Rail
- Tanques opaques per ocultar envans
- Tanques angleses de llistons
- Tanques de fusta de llistó

Un grup particular de tanques construïdes únicament amb fusta són les tanques de panells. Les tanques de fusta de panells es comercialitzen prefabricades en mesures estàndard o a mida. Se solen construir sobre dos travessers de fusta al qual s'uneixen llistons o taulers de fusta verticals. Els panells més coneguts són els de la tanca anglesa, la tanca de Fitor i la tanca de llistons.

Els tancats elèctrics o pastors elèctrics s'usen en granges d'animals per delimitar les zones de pastura de vaques, cavalls, ovelles, etc. I també en finques i jardins per protegir zones de gespa, cultius, vinya, etc. Els tancats elèctrics més habituals es construeixen amb estaques de fusta tractada de 5 cm., 6 cm. o 8 cm.; d'1 a 2,5 m. d'alçada i clavades cada 4 o 5 m.

Als pals per tanques de fusta es cargolen aïlladors amb tirafons que suporten el cordó o cinta conductor d'impulsos elèctrics. L'energitzador o pastor elèctric s'ubica en un lloc resguardat i és el que regula l'energia al tancat elèctric. Fitor Forestal subministra tots els materials necessaris per a construir qualsevol tipus de tancat elèctric.

Existeixen a més a més tipologies de tanques de fusta recollides en normatives municipals i homologades per a l'ús en parcs i jardins. Aquestes tanques de fusta estan construïdes amb diferents seccions i longituds de fusta tractada, d'iguals característiques a les anteriors: fusta de pi Sylvestris del país o de Flandes tractada en autoclau amb sals de coure.
- Tanca Lluis
- Tanca Joaquim
- Tanca Anglesa
- Tanca Ronda
- Talanquera

Fitor Forestal subministra tots els materials necessaris per a la construcció de tancats i tanques de fusta tractada. Les tanques fabricades poden respondre a dissenys estàndard o bé podem subministrar materials per a dissenys exclusius a mida de cada client. Fitor Forestal li ofereix assessorament tècnic per a decidir el disseny més convenient de tanca de fusta per a cada aplicació.