+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior

Avís

JUser: :_load: No es pot carregar a l'usuari amb id: 62
Tancats elèctrics

TANQUES ELÈCTRIQUES O PASTORS ELÈCTRIC APLICACIONS

Les tanques elèctriques o pastors elèctrics són instal·lacions que tenen com a funció principal el control de les pastures.

Descripció:

Les tanques elèctriques són construccions que tenen com a funció principal el control de les pastures.

Existeixen a més a més altres funcions igualment pràctiques i interessants:
- per a la seva utilització en parcs zoològics
- com a mesura de protecció de cultius davant dels animals
- com a mesura de protecció de jardins en zones rurals
- com a mesura de control d'animals de companyia en grans finques

L'objectiu dels tancats elèctrics és evitar que els animals entrin o surtin de la zona que es vol protegir.

Funcionament bàsic:
Una tanca elèctrica és un conjunt de cables conductors que juntament amb una presa de terra generen un circuit obert d'alt voltatge i baixa intensitat produït per un generador elèctric.

Quan un animal entra en contacte amb els conductors, tanca el circuit i rep una descàrrega elèctrica que l'allunya del límit del tancat. La descàrrega no produeix dolor a l'animal en el moment del contacte i en cap cas pot causar ferides o danys.

Components:
Els elements bàsics per a la construcció d'un bon pastor elèctric són els següents:
- pals o estaques de fusta, preferiblement tractada per a exterior
- cable o cinta conductora
- alimentador o energitzador
- aïlladors
- presa de terra

Existeixen a més a més múltiples accessoris per a facilitar el muntatge de la tanca així com per a crear portes d'accés al pastor elèctric: tensors, abraçadores, unions, etc.

Configuracions:
Als següents esquemes s'indiquen a mode de suggeriment l'alçada a la que s'han d'instal·lar els conductors en funció dels animals a tancar:

Porcs o porcs senglars Animals Salvatges
tancattanca


Vaques Cavalls
pastortancat


Ovelles i Cabres Animals domèstics
Pastortancat

Instal·lació:
La instal·lació de les tanques és molt senzilla, però requereix una minuciosa col·locació de tots els elements així com una bona elecció del número i alçada a la que aniran instal·lats els conductors.
Instalacio

PAS 1: Instal·lar els pals, preferiblement de fusta tractada per a exterior, encastats a terra o mitjançant platines d'ancoratge

És convenient realitzar un replanteig previ per a evitar en la mesura del possible canviar de direcció i les cantonades.
Als pals de sortida, arribada i als angles, es recomana col·locar pals amb tornapuntes per a equilibrar les tensions mecàniques.Alimentador

PAS 2: Col·locar l'alimentador o energitzador en una zona protegida de les inclemències del temps i sempre que sigui possible a prop de la tanca.

Existeixen molts tipus d'alimentadors: de xarxa, de piles i bateries, amb panell solar i de bateries recarregables.

Es recomana contactar amb un tècnic per a escollir el de voltatge més adient per a cada instal·lació.

 

PAS 3: Clavar els aïlladors als pals de fusta o als suports necessaris.

Existeixen molts tipus d'aïlladors en funció del tipus de cable a utilitzar i del tipus de suport on s'instal·laran.Ailladors

 

PAS 4: Col·locar el cable o la cinta conductora a través dels aïlladors i connectar el cable l'alimentador.

És aconsellable utilitzar sistemes de tensat en tota la tanca.Conductors

 

PASO 5: Clavar a terra de 1 a 3 piquetes de presa de terra, a una distància de 2 m. Connectar les piquetes entre sí, si és possible per terra, i connectar-les al born "terra" de l'alimentador.

Es recomana regar el terra al començar la instal·lació i en períodes de sequera.

Es recomana augmentar el número de preses de terra o instal·lar un cable neutre paral·lel als conductors i connectar-lo a una presa de terra cada 100 m quan la instal·lació presenti problemes per distància, humitat o presència de vegetació a la finca.

No s'ha de connectar la presa de terra de la tanca amb la presa de terra de la instal·lació elèctrica d'una vivenda.

 

PAS 6: Col·locar cartells d'avís de "Tancat Elèctric" o similar en cada tirada recta o cada 50 metres com a màxim.Cartell

PAS 7: Connectar l'alimentació a l'alimentador i un cop verificada tota la instal·lació ja es pot posar en marxa.

Aquest tipus de tanca, pel seu sistema d'instal·lació, permet modificacions en alçada i en número de conductors i preses de terra permetent una gran flexibilitat en funció del tipus d'animal i les seves etapes de creixement.

Precaucions:
Aïllar els pals correctament, eliminar rames i herbes altes que puguin tancar el circuit. Si succeeix això, l'energia disponible per als animals pot ser poc eficaç o nul·la.

A Fitor Forestal disposem d'un ampli estoc de pals de fusta tractada així com d'accessoris i equips per a tanques elèctriques.

El nostre equip tècnic l'assessorarà en particular sobre cada instal·lació i en cas de requerir-ho un equipo instal·lador de Fitor Forestal podrà fer-se càrrec del muntatge elèctric a la seva finca. Per a qualsevol consulta no dubti en contactar amb nosaltres.