+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Fusta tractada per a projectes i treballs d'exterior

Fusta de pi tractada

Taulons de fusta de pi tractada, llistons, bigues, travesses de tren noves, taules, tarimes i altres seccions de fusta de pi tractada per a construccions de fusta exterior i jardins.


Fusta tractada

La fusta exterior o fusta jardí inclosa en aquesta família de productes abasta la fusta tractada de secció rectangular utilitzada en elements estructurals exteriors i en construccions de fusta per jardí.Procedeix de la mecanització del tronc de pi mitjançant serra. Per extensió també incloem en aquesta família les bigues laminades de fusta tractada per a exterior.

Existeixen infinitat de formes per a la fusta tractada, tot i que a la nostra tarifa classifiquem la fusta exterior en funció del seu ús:

 • Travesses ecològiques
 • Taulons de fusta llisos i ratllats
 • Llistons i Llistons Encadellats
 • Pals de fusta quadrats
 • Bigues i biguetes de fusta tractada
 • Fusta tractada per a exterior


La fusta d'exterior que presentem en aquesta família és el pi roig (pinus sylvestris) de diferents orígens i classificacions sempre amb certificat de gestió forestal sostenible. En funció de l'ús a que es destini la fusta (fusta per jardi, fusta exterior en contacte amb el terra, fusta estructural…) recomanem fustes de procedències diferents.

És important escollir un tractament de la fusta exterior en funció de la seva aplicació. A Fitor Forestal recomanem la fusta tractada per a classe de risc III per a fustes de jardi que no estiguin en contacte amb el terra, i la fusta tractada per a classe de risc IV per a aquells usos al exterior on la fusta estigui en contacte amb el terreny.

El tractament de la fusta exterior per a classe de risc III i IV es realitza en autoclau mitjançant sistema buit-pressió i amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

Gràcies a la seva versatilitat i resistència, la fusta d'exterior té multitud d'aplicacions tant estructurals com decoratives. Entre les més habituals trobem:

 • Tanques de fusta tractada
 • Ponts i passarel·les de fusta exterior
 • Tarimes de fusta de jardí
 • Coberts de fusta de jardí
 • Boxes per a cavalls
 • Escales de fusta tractada
 • Jardineres de fusta exterior
 • Pèrgoles de fusta de jardí
 • Travesses de fusta tractada

La fusta exterior procedent de la gestió forestal sostenible és un material renovable i ecològic que durant el seu creixement, servei i reutilització al final del seu cicle minimitza els impactes medi ambientals i afavoreix la fixació del CO2 atmosfèric.