+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior : Descomptes % per a professionals

TANCA RAMADERA O CINEGÈTICA APLICACIONS

Les tanques cinegètiques, ramaderes o també anomenades anuades són tanques de tela metàl·lica suportada per pals de fusta tractada. Aquest tipus de tancats s'utilitzava normalment per a closos de bestiar en pasturatge extensiu i en finques amb activitat cinegètica.

Las tanques cinegètiques, ramaderes o també anomenades anuades són tanques de tela metàl·lica suportada per pals de fusta tractada. Aquest tipus de tancats s'utilitzava normalment per a closos de bestiar en pasturatge extensiu i en finques amb activitat cinegètica. Amb els anys, el seu ús s’ha estès al tancat de finques privades, parcs d’animals, tancats de camps de golf, parcel·les residencials...

Tanca ramadera o cinegetica

L'ús d'un material natural i ecològic com els pals de fusta tractada, l'escàs impacte visual de la malla, i el reduït cost dels materials, han estès l'ús de la tanca ramadera a tot tipus de tancats en el medi natural.

Croquis valla ganadera 1

La malla cinegètica es reconeix per la disposició dels filferros verticals i horitzontals que formen grans quadres poc visibles des de lluny. Hi ha dos tipus de malles, en les més habituals el filferro vertical es va enrotllant en l'horitzontal (nus de moll), en les anomenades d’alta tensió, els nusos entre els filferros horitzontals i els verticals es realitzen mitjançant un filferro independent (Nusos independents).  

Croquis de valla ganadera 2

Les malles d'alta tensió tenen major resistència a l'impacte del bestiar i major durada; el seu muntatge requereix pilars que resisteixin la tensió de la tela. Per aquest motiu és recomanable que la seva instal·lació sigui realitzada per professionals.

Pel que fa al gruix dels filferros, les teles més fines tenen filferros de 1.9mm de diàmetre i les més gruixudes de 3mm. Alguns fabricants utilitzen filferros de major diàmetre per a la línia horitzontal superior i la inferio.

Les alçades de la malla, també varien segons el fabricant, però les més freqüents són: 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m i 2.0m.

Per definir una malla metàl·lica per a un tancat cinegètic és important especificar els gruixos dels filferros i la disposició dels mateixos. Per a això, per a la seva nomenclatura, usem 3 nombres en sèrie separats per una barra, com per exemple 200/22/15, on 200 indica l'alçada de la malla, 22 és el nombre de filferros horitzontals i 15 la separació entre els filferros verticals en centímetres.

Un altre factor important per definir una malla és l'acabat superficial de l'acer, normalment zincat. N’hi ha amb zincat normal, triple o fins i tot amb recobriment de PVC verd.

Pel que fa al suport de la tela, s'utilitzen pals de fusta tractats, tornejats o no. Els diàmetres més usats són els de 10cm, però també s'utilitza el de 8cm per a petits tancats cinegètics i fins a 12cm per a tancats més exigents. Els pals es fixen al terreny natural mitjançant clavament per percussió  o bé en petites sabates de formigó. La distància entre pals de fusta depèn de l'orografia i del sistema de muntatge però acostumar a ser d’entre 4 i 5m. En les tanques cinegètiques, és imprescindible realitzar una bona alineació dels pilars i l'ús de tornapuntes intermedis i cantoners.

A Fitor Forestal disposem d'un ampli estoc de pals de fusta tractada així com de malla cinegètica, portes de fusta per a finques i accessoris per a la construcció de tancats cinegètics .

Valla ganadera 2   

Tanca ramadera o cinegètica