+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior

Barreres de seguretat mixtes a carreteres

Les barreres de seguretat mixtes fusta-metall per a carreteres i camins s'estan implantant progressivament a tot el territori en substitució de les clàssiques barreres de seguretat totalment metàl·liques. Les barreres, també anomenades biondes de fusta, s'integren en el paisatge, especialment en entorns naturals, per això, aquests darrers anys, en carreteres rurals, en zones turístiques, en carreteres properes a platges i carrils de vianants o de cicloturisme, així com en accessos a zones residencials, la bionda mixta fusta-metall forma part de tots els projectes de vials respectuosos amb l'entorn.

En aquest article us resumim en 5 punts la informació principal de les biondes mixtes fusta-metall:

 1. Punts clau per triar la bionda de fusta adequada
 2. Instal·lació de bionda de seguretat
 3. Complements recomanats
 4. Models més comuns
 5. Normativa aplicable a barreres de seguretat mixtes
 6. Consultes i preus

A Fitor Forestal comercialitzem barreres de seguretat de fusta-metall fabricades per Tertu, fabricant francès líder mundial al sector. A Fitor fa anys que comercialitzem i instal·lem els seus productes i estem totalment satisfets amb la seva qualitat i servei.

Com seleccionar una bionda de fusta?

L’elecció de la bionda de fusta dependrà de molts factors tal com el risc de la carretera, la velocitat límit o els obstacles a protegir. Als següents punts us mostrem una guia dels elements a tenir en compte per seleccionar la barrera de seguretat mixta. No dubteu a contactar per rebre assessorament personalitzat per part del nostre equip tècnic o visitar la nostra web per a informació sobre els nostres models.

Un cop hem comprovat que el fabricant compleix la normativa aplicable a les barreres de seguretat . Hem de prescriure el model de bionda que s'adeqüi als requeriments de la via a què prestarà servei. Els paràmetres mínims que defineix la norma són:

 • Nivell de contenció
 • Amplada de treball
 • Severitat d’impacte
 • Distància entre pilars
 • Tipus de fusta

Nivell de contenció

El nivell de contenció indica la capacitat del sistema per suportar la càrrega de l’impacte d’un vehicle i es divideixen en:

La gamma de biondes que oferim permet cobrir les necessitats dels nivells de contenció N1 i N2. No els nivells superiors, que normalment han de ser models de bionda construïts en acer.

 

Amplada de treball

Un altre factor a tenir en compte pel projectista és l'amplada de treball. L'amplada de treball és la distància entre la cara més propera al corrent del trànsit d'un sistema de contenció abans d'un impacte, i la posició lateral més allunyada que durant el xoc pot assolir qualsevol part essencial del sistema. Per seleccionar l'amplada de treball, el projectista ha de valorar la distància transversal als obstacles que cal protegir o la distància al desnivell pel qual el vehicle pot caure.

Les classes d'amplada de treball van des de W1 fins a W8. Les barreres de seguretat mixtes que oferim disposen d'amplàries:

 W4: 1.0<W<1.3m

W5: 1.3<W<1.7m

W6: 1.7<W<2.1m

W7: 2.1<W<2.5m

 

Severitat de l'impacte

El Nivell de severitat de l‟impacte es defineix com la qualitat d‟un sistema que quantifica el dany sofert a l'interior d‟un vehicle que impacta contra un sistema de contenció. Es divideixen en classes A, B i C. Les biondes que subministrem corresponen a la classe o nivell A i B

 

Al gràfic adjunt es mostra la relació entre la severitat de l'impacte (o energia cinètica transversal) i el nivell de contenció

 

Distància entre pilars

La distància entre pilars sol ser de 4m o 2m. Sempre que el model seleccionat compleixi les especificacions requerides, en trams rectes, serà desitjable seleccionar pilars cada quatre metres, ja que aquests models són més econòmics en la seva adquisició i muntatge. Per exemple, models TLC-4M, T18-4M i T22-4M

Tot i això, en trams virats amb corbes tancades es recomana instal·lar models amb travessers de 2m i pilars cada 2m, de manera que les proteccions s'adaptessin millor al traçat de la carretera. Per exemple, el nostre model T18-4M-S2

Un altre motiu per utilitzar pilars cada dos metres és la possibilitat de reduir l'amplada de treball d'un model de barrera. És a dir, hi ha models amb travessers horitzontals de 4m amb la possibilitat d'instal·lar pilars cada 4m, o bé cada 2m, opció amb què reduïm l'amplada de treball (W). Per exemple, el model T22-4M-S2

Tipus de fusta

El prescriptor pot especificar que la fusta utilitzada provingui de boscos explotats de forma sostenible, amb certificació forestal reconeguda com a PEFC.

També és convenient que indiqueu el tractament mínim de la fusta. Per a la classe d'ús que se li donarà, recomanem exigir fusta tractada per a classe de risc III segons EN-335, mitjançant productes homologats a la Unió Europea.

 

Com s'instal·la una bionda?

El subministrament del material sempre s'acompanya de les instruccions de muntatge del fabricant, que s'han de complir estrictament. En cas contrari, la validesa de les prestacions especificades no es garanteix.

És recomanable que les barreres les instal·lin empreses especialitzades. Aquestes garantiran el compliment de la normativa, així com uns bons rendiments a l'obra.

Les barreres de seguretat s'han dissenyat perquè els pilars metàl·lics s'incliquin per percussió al terreny natural o sobre l'asfalt. Per fer-ho, l'empresa instal·ladora ha d'utilitzar maquinària de clavat especialitzada.

En els casos en què el paviment sigui de formigó, hi ha el recurs d'utilitzar pilars amb bases planes especials per cargolar el paviment.

Què són els abatiments (Inicis i finals)?

Els abatiments de les barreres de seguretat són els elements inicials i finals de cada tram discontinu. Són imprescindibles per evitar els impactes frontals de vehicles amb la pròpia barrera. La longitud és d'uns 4m cadascun. En tots els projectes cal indicar la quantitat de trams discontinus a instal·lar, per així poder valorar tots els abatiments necessaris.

Quins complements recomanem per a les biondes?

Hi ha diferents complements per ampliar o millorar la funcionalitat de les biondes. els principals són:

 • Baranes per a protecció de ciclistes i vianants que puguin circular per l'exterior de la barrera
 • Plaques contínues de cobriment dels pilars per millorar la seguretat davant de caigudes de motoristes
 • Dispositius catadiòptrics per a la visió nocturna de la barrera
 • Pilars amb platines metàl·liques per ancorar sobre formigó o superfícies on el clavat no sigui possible
 • Tapetes de fusta per a l'ocultació total de l'acer dels pilars

 Quins són els models més populars a Fitor Forestal?

A la següent taula us presentem els 5 models més populars (3 dissenys amb una variant en 2 dels models). Cada disseny s'adapta a un tipus de muntatge segons els requeriments del tram. Amb aquesta gamma de biondes es cobreixen les necessitats més habituals, donant a triar entre diferents acabats i nivells de protecció. En els paràgrafs següents us resumim els detalls de cada model, encara que si necessites assessorament per triar la barrera de seguretat més adequada no dubtis a contactar . Per veure fotografies, preus i fitxes tècniques dels models, visiteu la nostra secció de biondes a la web. 

Modelo

Croquis

TLC18

 TLC18

T18-4M

 T18 4M

T18-4MS2

 T18 4MS2

T22-4M

 T22 4M

T22-4M-S2

 T22 4MS2

 

TLC18:

Model més econòmic i amb un nivell de seguretat menor (N1). Aquesta bionda és ideal per a zones on se circula a poca velocitat tal com càmpings, pàrquings o altres espais similars. En aquest model, tant la distància entre pilars com la longitud dels travessers és de 4m. Veure producte 

T22-4M i T22-4M-S2

Models de gamma intermèdia. Tenen un nivell de contenció més gran al model anterior (N2) i una amplada de treball variable segons si s'utilitzen pilars cada 2m o cada 4m, que en aquest cas és opcional. Es caracteritzen pel travesser fet a base de mig tronc de diàmetre 22cm. (partit a l'ample). Encara que les seves característiques són similars al model T-18, com que és un travesser de mig tronc, el preu del material es redueix en comparació al model T-18. Veure producte 

T18-4M i T18-4M-S2

Models de gamma superior i preu més elevat. Aquest és l'únic model on podem triar entre travessers de 2m o 4m de llarg. Els travessers de 2m ens permeten més flexibilitat a l'hora de traçar carreteres amb corbes. El nivell de contenció és igual al model anterior (N2) i la seva amplada de treball varia segons escollim l'opció amb pilars cada 4m o cada 2m. Veure producte

La taula comparativa inferior mostra les característiques principals dels models presentats:

 

Normativa aplicable 

Totes les biondes que subministrem compleixen les normes :

 • Certificat CE
 • Sistema de contenció homologat segons EN 1317 1-2-5
 • Origen sostenible de la fusta segons PEFC

La norma EN 1317: Avaluació del comportament i classificació dels sistemes de contenció de vehicles, en vigor des del gener del 2011, regula la utilització de les barreres en carreteres i és imprescindible tenir-la en compte en la selecció dels sistemes de seguretat.

Els projectistes han de seleccionar segons la norma la classe i el nivell de contenció en funció del risc daccident i de la intensitat mitjana de trànsit de vehicles pesants. Les barreres de seguretat mixtes només responen al nivell de contenció màxim de N2 (risc d'accident entre greu i normal i intensitat mitjana de pesats per sentit inferior a 400).

Les biondes que s'instal·lin a les carreteres europees, a més de complir la normativa, deuen:

 • Disposar del certificat d’homologació
 • Instal·lar-se segons les instruccions del fabricant.

Consultes y Preus

Tots els projectes de barreres són diferents. Els accessoris, el transport a obra, les especificacions del client... requereixen un estudi detallat i particular per a cada cas. De totes maneres i de manera orientativa, a la nostra tarifa us adjuntem diversos exemples de preus de barrera mixta. De la mateixa manera, podeu veure els models i fotografies a la nostra pàgina web

No dubteu a enviar-nos les vostres consultes per a obres noves, el nostre equip tècnic us assessorarà i proposarà la millor solució, preu i termini.