+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior

 

TRAVESSES ECOLÒGIQUES APLICACIONS


Les travesses ecològiques són peces de fusta tractada de secció rectangular, que imiten les antigues travesses de tren que s'utilitzaven per a subjectar les vies.

Degut a que les travesses recuperades de les vies de tren es van prohibir per a usos interiors, usos públics i en espais on pugui existir el contacte amb les persones, es van introduir al mercat les travesses ecològiques, també anomenades ecotravesses o travesses de pi. 

Les travesses ecològiques estan fabricades amb fusta de pi Roig del país tractades per a classe de risc IV segons la norma UNE-EN-335-1 amb sals en autoclau.

Travesses fusta

A Fitor Forestal disposem de Travesses de fusta de pi ecològiques de diferents mides, acabades en color verd o marró i amb longituds variables.


  Descripció
      Mides
Travesses de fusta de pi ecològiques verdes 18x12x250 cm
Travesses de fusta de pi ecològiques verdes 22x12x250 cm
Travesses de fusta de pi ecològiques verdes 22x12x200 cm
Travesses de fusta de pi ecològiques verdes 22x12x250 cm

Gràcies a les seves dimensions i acabat, permeten una gran varietat d'aplicacions i formen part fonamental de qualsevol projecte de disseny paisatgístic en entorns naturals.

Aquest tipus de material s'utilitza bàsicament en projectes de jardineria per a construir escales, tanques per delimitar espais, ponts de fusta, vorades a nivell del terra, passarel·les i també per a delimitar zones cultivables o com a jardineres.

La seva instal·lació i ancoratge dependrà bàsicament del paviment on es col·locaran existint bàsicament dos sistemes habituals: L'encastat al terra i l'ancoratge amb barnilla (ja sigui en forma de grapa o amb forat passant).

En ambdós casos, cal primer realitzar una excavació, un anivellat i una posterior compactació del terreny.

Per a muntatges d'escales amb travesses, es pot consultar l'aplicació específica: Escales de travessa.

Per a la realització de vorades o bordures de fusta tractada, un cop compactat el terreny es pot aplicar una petita capa de formigó, col•locar la travessa anivellada i recobrir el voltant amb terra compactada.

La realització de jardineres de fusta per a petits horts es pot fer seguint el mateix procediment que les vorades o es poden ancorar amb peces metàl·liques en forma de U.

Per a jardineres altes, es col·loquen les travesses una sobre l'altre, tenint en compte d'anar intercalant les travesses en les cantonades per aconseguir major resistència.

Travesses ecologiques

Es poden realitzar tanques encastant les travesses al terra en posició vertical una al costat de l'altre o en posició horitzontal una a sobre l'altre recolzant-les i ancorant-les a elements verticals. Existeixen altres aplicacions que ja depenen del projectista com les jardineres verticals per a enfiladisses, taules grans de fusta, grades per a esdeveniments, bancs de fusta o com a separadors d'ambients.