+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Pals i estaques de fusta per a tanques : Descomptes % per a professionals

Pals i estaques de fusta

Pals de fusta és una família que inclou pals i estaques de fusta que s'utilitzen bàsicament com a pilars en elements estructurals, en tanques de fusta i talanqueres.


Pals de fusta

Pals de fusta és una família que inclou pals i estaques de fusta que s'utilitzen bàsicament com a pilars en elements estructurals, en tanques de fusta. Les estaques són pals de fusta amb punta per a facilitar el clavat.

Els pals de fusta es poden classificar de moltes maneres, però bàsicament trobem dos tipus: pals fusta de secció circular i pals fusta de secció quadrada. Els pals de fusta i estaques de secció circular, també anomenats rolls o estaques, poden ser pals tornejats (totalment cilíndrics i sense escorça), pals sense escorça i raspallats o fins i tot sense mecanització (amb escorça). Les seves dimensions venen especificades pel seu diàmetre i longitud. Els pals de fusta de secció quadrada s'obtenen a partir de fusta serrada i les seves dimensions s'especifiquen mitjançant l'ample x l'ample x l'alçada.

Els pals de fusta i estaques es seleccionen en funció de si el seu ús és per a exterior en contacte amb el terra o no. A Fitor Forestal recomanem els pals de fusta per a classe de risc III per a fustes d'exterior que no estiguin en contacte amb el terra, i els pals de fusta per a classe de risc IV per a aquells usos al aire lliure on la fusta estigui en contacte amb el terra. L'ús més popular dels pals és la construcció de tanques de fusta, tancats de fusta en camins naturals i jardins. Les estaques de fusta en canvi, es destinen habitualment a jardineria i agricultura. Les estaques al anar clavades a terra s'han de tractar necessàriament per a classe de risc III, mentre que els pals de fusta poden ser per a classe III o IV.

El tractament per a classe de risc III i IV es realitza en autoclau mitjançant sistema buit-pressió i amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

  • Pals de llum recuperats o nous: són una bona base per a suportar les bigues en coberts de fusta i boxes per a cavalls, o per a realitzar tanques i portes.

  • Estaques amb punta: aplicats en agricultura i jardineria per a tutelar arbres i vinya, per a realitzar petits tancats o pastors elèctrics i per a delimitar espais.

  • Pals quadrats: Ideals per a realitzar coberts i pèrgoles, ja sigui com a pilars o como a bigues. També s'utilitzen en tanques tipus post-and-rail.

  • Pals tornejats: el pal tornejat és el més versàtil de tots els pals de fusta ja que les seves aplicacions són múltiples. Serveixen tant per a muntatges de tot tipus de tanques: la tanca cinegètica, la tanca texana, la tanca de corda, etc.; com per a coberts de fusta i pèrgoles; o per al disseny de mobiliari urbà: bancs, taules, aparca bicicletes, senyals indicatives i àrees de joc per a parcs i jardins.

  • Pals agrícoles: es tracta de pals de fusta amb característiques semblants als anteriors, però més resistents. S'utilitzen en agricultura com a puntals o tutors de plantacions de fruiters i per a suportar les malles contra la calamarsa.