Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Política d'empresa

Madera Muebles Vallas

 

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

FITOR FORESTAL

Som una empresa de subministrament de productes i serveis d’aplicació en espais naturals i exteriors en general, enfocats a tot l’àmbit de la península Ibèrica.

Els nostres clients son els organismes públics gestors del territori, les empreses privades de lleure a l’aire lliure, agricultors, ramaders, empreses constructores i els particulars que volen millorar els espais exteriors.

Com a proveïdors de productes ens proposem servir al mercat dels principals materials derivats forestals i afins, d’aplicació en obres de paisatgisme, urbanisme i jardineria, aportant els nostres coneixements per a la millora de les solucions dels clients.

Com a proveïdors de serveis, volem ser experts en treballs de gestió i millora forestal i en la construcció d’infraestructures d’ordenació del territori.

El desenvolupament de la nostra activitat és sempre respectuós amb l’entorn humà i amb el territori. Prioritzem l’honestedat dels nostres afers i que aquests sempre beneficiïn a totes les parts implicades (personal, clients, proveïdors i comunitat).

Promovem  la igualtat d’oportunitats i fomentem un comportament lliure de perjudicis per raons de gènere, religió, cultura, orientació sexual i raça.

Quant a la qualitat de nostra gestió, assumim el compromís d’aplicar un Sistema de Gestió Integrada que englobi els sistemes de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental d’acord a les Normes ISO-9001, ISO-14001. En particular ens comprometem a:

• Promoure la gestió de la qualitat, el medi ambient, implicant a tot el personal de l’empresa.

• Avançar en la millora contínua del sistema d’integrat de gestió i dels nostres productes i serveis

• Complir la legislació i altres requisits que ens apliquen en relació a la qualitat la gestió ambiental i de protecció dels riscos laborals.

• Identificar les necessitats dels clients i el compliment dels seus requeriments per assolir la seva plena satisfacció

• Establir un sistema de  bones pràctiques ambientals per tal de millorar així la nostra aproximació a un món més sostenible i de protecció al medi ambient.

• Considerar com a responsabilitat comú de tot el personal qualsevol actuació que tingui repercussions sobre la qualitat, el medi ambient o la salut.

• Desenvolupar activitats formatives del personal i promoure la seva carrera

• Comunicar aquesta política a tots els nostres empleats i col·laboradors així com a tothom que ens la sol·liciti.

 

Jordi Boncompte Coll

Gerent

CA   ES

Con el fin de ofrecerte un servicio mejor, Fitor Forestal utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Ver política