Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Política d'empresa

 Tel. 972 64 37 58  |info@fitorforestal.com |  CA   ES 

logo fitor Forestal
Selecione la especialidad

FITOR FORESTAL

Som una empresa de subministrament de productes i serveis d’aplicació en espais naturals i exteriors en general, enfocats a tot l’àmbit de la península Ibèrica.

Els nostres clients son els organismes públics gestors del territori, les empreses privades de lleure a l’aire lliure, agricultors, ramaders, empreses constructores i els particulars que volen millorar els espais exteriors.

Com a proveïdors de productes ens proposem servir al mercat dels principals materials derivats forestals i afins, d’aplicació en obres de paisatgisme, urbanisme i jardineria, aportant els nostres coneixements per a la millora de les solucions dels clients.

Com a proveïdors de serveis, volem ser experts en treballs de gestió i millora forestal i en la construcció d’infraestructures d’ordenació del territori.

El desenvolupament de la nostra activitat és sempre respectuós amb l’entorn humà i amb el territori. Prioritzem l’honestedat dels nostres afers i que aquests sempre beneficiïn a totes les parts implicades (personal, clients, proveïdors i comunitat).

Promovem  la igualtat d’oportunitats i fomentem un comportament lliure de perjudicis per raons de gènere, religió, cultura, orientació sexual i raça.

Quant a la qualitat de nostra gestió, assumim el compromís d’aplicar un Sistema de Gestió Integrada que englobi els sistemes de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental d’acord a les Normes ISO-9001, ISO-14001. En particular ens comprometem a:

• Promoure la gestió de la qualitat, el medi ambient, implicant a tot el personal de l’empresa.

• Avançar en la millora contínua del sistema d’integrat de gestió i dels nostres productes i serveis

• Complir la legislació i altres requisits que ens apliquen en relació a la qualitat la gestió ambiental i de protecció dels riscos laborals.

• Identificar les necessitats dels clients i el compliment dels seus requeriments per assolir la seva plena satisfacció

• Establir un sistema de  bones pràctiques ambientals per tal de millorar així la nostra aproximació a un món més sostenible i de protecció al medi ambient.

• Considerar com a responsabilitat comú de tot el personal qualsevol actuació que tingui repercussions sobre la qualitat, el medi ambient o la salut.

• Desenvolupar activitats formatives del personal i promoure la seva carrera

• Comunicar aquesta política a tots els nostres empleats i col·laboradors així com a tothom que ens la sol·liciti.

 

Jordi Boncompte Coll

Gerent

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para vuestros proyectos.
Des de 1998 valorizamos la madera integrándola en nuestro entorno de forma sostenible.

ISOS CERTIFICATS aplus VERD web
Empresa | Trabajos medioambientales | Avís Legal | Política de privacidad
Copyright© 2016 FITOR FORESTAL SL Todos los derechos reservados

CA   ES