+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Tarimes i terres de fusta

Tarima de pi exterior

Tarima de fusta de pi per exterior

Tarima de pi natural massís amb tractament per a exterior. Els llistons de pi han sigut tractats mitjançant autoclau, impregnant les fustes amb sals a pressió per augmentar la seva durabilitat a l’exterior. Oferim tarimes amb tractament classe d’ús 4 (apte per a contacte de la fusta amb el sòl) i fusta originaria de boscos gestionats de forma sostenible.

Detalls de la tarima de pi per exterior

Característiques principals

  • Llistons de diferents amples i gruixos, cal seleccionar gruix segons tipus de muntatge desitjat o requeriments tècnics de la tarima.
  • Tarimes de pi tractat amb acabat raspallat i polit. Preparat per instal·lar.
  • Tornillería autorroscant per a la fixació de la tarima sobre el rastrell.
  • Densitat: 550kg/m3 aprox (depenent humitat de la fusta).

Durabilitat i manteniment.

La durabilitat de la tarima de fusta tractada dependrà especialment del tipus de muntatge de la seva estructura de suport (els rastrells inferiors). Una instal·lació correcta ha de permetre la lliure circulació de l’aigua, evitant que s’estanqui i perjudiqui als llistons escurçant la seva vida.

Amb un muntatge adequat, la tarima de pi no requereix de manteniment algun, doncs els propis llistons de pi contenen el tractament impregnat. No obstant, així com altres tipus de fusta natural o tecnològica, la tonalitat marró original de la fusta es perd amb els mesos, tant per l’exposició als raigs UV com per el procés d’assecat de la fusta.

Si és desitja mantenir el color original o canviar l’aspecte visual de la tarima exterior, es poden aplicar lasurs de diferents tonalitats. És imprescindible que el lasur sigui de poro obert, permetent que la fusta s’expandeixi i es contragui d’acord a la humitat exterior. A Fitor Forestal recomanem utilitzar lasur transitable, especialment dissenyat per superfícies horitzontals on transiten persones.

En quant a la tornilleria per la tarima, convé utilitzar acer inoxidable. Aspecte especialment rellevant en cas de que la tarima s’instal·li a prop del mar, on els metalls son més propicis a la corrosió.

Instal·lació

Tal com hem parlat anteriorment, la instal·lació ha de permetre la circulació de l’aigua i el seu drenatge per evitar estancaments. Per garantir-ho, la superfície de la instal·lació ha d’estar lleugerament inclinada i els rastrells preferiblement elevats de la superfície. Per la instal·lació de la tarima de pi tractat caldrà seleccionar 3 elements:

Llistons: Els llistons o taulons, seran la part visible de la tarima. Aquests poden ser de gruixos i amples molt variats. L’elecció d’un o altre tipus de secció dependrà tant de l’aspecte estètic desitjat com les necessitats de resistència de la tarima (ex: pes/m2).

Rastrells: La secció dels rastrells dependrà de l’altura necessària i els requeriments de la instal·lació. És imprescindible que els rastrells tinguin tractament autoclau de nivell 4 (apte per a contacte amb el sòl) o bé utilitzar rastrells de fusta tropical. Tornillería: És recomana utilitzar tornilleria autorroscant d’acer inoxidable. El llarg dels tornillos dependrà del gruix del llistons. Com a referència podem utilitzar una proporció de  1:1.75. Per exemple, una tarima amb llistons de gruix 20mm, requereix uns tornillos de llargada mínima 35mm.

Altres aplicacions de la fusta de pi tractat:

La fusta de pi tractat per a exterior és pot utilitzar per a motles altres aplicacions: mobiliari d’exterior, tanques de fusta, pèrgoles de fusta, decoració, recobriments de façanes... Podeu veure la resta del nostre catàleg per exemples d’instal·lacions i productes amb fusta de pi tractat i contactar amb nosaltres en cas de requerir assessorament.