shopping cart 1 318 10653

 

 Tel. 972 64 37 58  |info@fitorforestal.com |  CA   ES 

logo fitor Forestal
Sel.lecioni la especialitat

  • Tornar

APLICACIONS DE LES PASSAREL·LES DE FUSTA

Les passarel·les de fusta inclouen una àmplia tipologia d'obres que tenen en comú el seu ús com a tarimes a les senderes i als camins.

   

 

Les passarel·les de fusta inclouen una àmplia tipologia d'obres que tenen en comú el seu ús com a tarimes a les senderes i als camins. Normalment consisteixen en taulons de fusta tractada disposats transversalment a les senderes i muntats sobre llates de fusta.

         Passarel·les de fusta                   passareles camins ronda

Les aplicacions més habituals són les passarel·les en platges que faciliten l'accés a la zona de bany i les passarel·les en espais naturals que regulen i faciliten el pas. D'altra banda, les passarel·les elevades o ponts de fusta serveixen per salvar obstacles i donar continuïtat als camins que creuen barrancs o sèquies.

Existeixen infinitat de possibles dissenys i per projectar o escollir la passarel·la de fusta més adient, és imprescindible tenir en compte l'ús que se li vol donar així com la càrrega de disseny. Això determinarà l'ample de pas, la secció dels taulons de fusta, de les llates o bigues i de la distància entre ells.

El tipus de tractament requerit ha de ser de classe de risc 4 degut al continu contacte de la passarel·la amb el sòl. En zones humides cal preveure que la fusta sigui antilliscant, i en el cas que existeixi la possibilitat de que els usuaris caminin descalços, és imprescindible que la fusta sigui raspallada.

Pel que fa a la qualitat de la fusta, és important que no presenti molts nusos, especialment els morts, que podrien causar danys als usuaris. Per això és recomanable exigir sempre qualitats visuals de la fusta classe d'ús II. Aquesta fusta de pi, habitualment d'origen nòrdic (Fusta de Flandes tipus cinquenes), té la qualitat de ser d'una estabilitat bastant elevada, que disminueix el risc de grans deformacions de la fusta instal·lada Una altra consideració important per al muntatge de passarel·les de fusta, és evitar el muntatge en èpoques càlides de fusta recentment tractada. La fusta amb un excés d'humitat, quan s'instal·la a ple sol o durant èpoques de vents secs, tendeix a esquerdar-se i torçar-se bruscament en perjudici de la instal·lació. Atès que sovint les quantitats de fusta requerides per a aquest tipus d'obres no està sempre disponible ja tractada i en estoc, és molt important que les comandes de fusta es realitzin amb suficient antelació.

Els cargols usat han de ser d'acer galvanitzat o acer inoxidable en zones properes al mar.

Fitor Forestal ofereix als seus clients la possibilitat d'assessorament i disseny de tot tipus de passarel·les i ponts, així com el posterior subministrament de tot el material necessari, incloent subjeccions i cargols.

Plataforma de fusta