Fusta de serra

 Tel. 972 64 37 58  |info@fitorforestal.com |  CA   ES 

logo fitor Forestal
Sel.lecioni la especialitat

  • Tornar

Madera de pino

Tablones de madera de pino tratada, listones, bigas, traviesas de tren nuevas, tablas, tarimas i otras secciones de madera de pino tratada para construcciones de madera exterior y jardines.


Travesses de fusta

Travesses de tren ecològiques, ecotravesses verdes i marrons, tractades per a classe de risc4. Travesses de fusta utilitzades per formar escales, graons de travesses i contenció de talussos.

Preu venda sens imposts

Veure

Taulons de pi tractat

Taulons de pi serrats i polits tractats per exterior amb autoclau per a classes d'us 3 i 4. Utilitzats en construccions de fusta exteriors, boxes de cavalls i passarel·les de fusta.

Preu venda sens imposts

Veure

Llistons i taula de pi tractat

Llistons i tarima de fusta tractada utilitzats en tarimes de piscines, passarel·les de fusta, tarimes exteriors, construccions de jardí, terrasses de fusta…

Preu venda sens imposts

Veure

Taules de fusta encadellada

Taules de fusta encadellada tractada en autoclau. Recomanats per construccions exteriors, fusta per jardins com casetes, coberts de fusta i boxes de cavalls entre d'altres.

Preu venda sens imposts

Veure

Bigues de fusta

Bigues laminades de fusta tractada d’avet o pi. Les bigues laminades i tractades son adients per estructures de fusta exterior, com pèrgoles de fusta, coberts…

Preu venda sens imposts

Veure

Bigues de fusta quadrades tractades

Preus de bigues de fusta de pi massís, tractades per exterior, de secció quadrada. Utilitzades habitualment en la construcció d'estructures de fusta en cobertes i pèrgoles.

Preu venda sens imposts

Veure

CA   ES