Fusta de serra

Fusta Mobles Tanques

 

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

 • Tornar

Fusta tractada

Taulons de fusta tractada, llistons, bigues, travesses de tren noves, taules, tarimes i altres seccions de fusta tractada per construccions de fusta exterior i jardins.

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.phpLlistons i taula de pi tractat

Llistons i tarima de fusta tractada utilitzats en tarimes de piscines, passarel·les de fusta, tarimes exteriors, construccions de jardí, terrasses de fusta…

Preu venda sens imposts

Veure

Travesses de fusta

Travesses de tren ecològiques, ecotravesses verdes i marrons, tractades per a classe de risc4. Travesses de fusta utilitzades per formar escales, graons de travesses i contenció de talussos.

Preu venda sens imposts

Veure

Taulons de pi tractat

Taulons de pi serrats i polits tractats per exterior amb autoclau per a classes d'us 3 i 4. Utilitzats en construccions de fusta exteriors, boxes de cavalls i passarel·les de fusta.

Preu venda sens imposts

Veure

Taules de fusta encadellada

Taules de fusta encadellada tractada en autoclau. Recomanats per construccions exteriors, fusta per jardins com casetes, coberts de fusta i boxes de cavalls entre d'altres.

Preu venda sens imposts

Veure

Bigues de fusta

Bigues laminades de fusta tractada d’avet o pi. Les bigues laminades i tractades son adients per estructures de fusta exterior, com pèrgoles de fusta, coberts…

Preu venda sens imposts

Veure

Bigues de fusta quadrades tractades

Preus de bigues de fusta de pi massís, tractades per exterior, de secció quadrada. Utilitzades habitualment en la construcció d'estructures de fusta en cobertes i pèrgoles.

Preu venda sens imposts

Veure

Fusta tractada

La fusta exterior o fusta jardí inclosa en aquesta família de productes abasta la fusta tractada de secció rectangular utilitzada en elements estructurals exteriors i en construccions de fusta per jardí.Procedeix de la mecanització del tronc de pi mitjançant serra. Per extensió també incloem en aquesta família les bigues laminades de fusta tractada per a exterior.

Existeixen infinitat de formes per a la fusta tractada, tot i que a la nostra tarifa classifiquem la fusta exterior en funció del seu ús:

 • Travesses ecològiques
 • Taulons de fusta llisos i ratllats
 • Llistons i Llistons Encadellats
 • Pals de fusta quadrats
 • Bigues i biguetes de fusta tractada
 • Fusta tractada per a exterior


La fusta d'exterior que presentem en aquesta família és el pi roig (pinus sylvestris) de diferents orígens i classificacions sempre amb certificat de gestió forestal sostenible. En funció de l'ús a que es destini la fusta (fusta per jardi, fusta exterior en contacte amb el terra, fusta estructural…) recomanem fustes de procedències diferents.

És important escollir un tractament de la fusta exterior en funció de la seva aplicació. A Fitor Forestal recomanem la fusta tractada per a classe de risc III per a fustes de jardi que no estiguin en contacte amb el terra, i la fusta tractada per a classe de risc IV per a aquells usos al exterior on la fusta estigui en contacte amb el terreny.

El tractament de la fusta exterior per a classe de risc III i IV es realitza en autoclau mitjançant sistema buit-pressió i amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

Gràcies a la seva versatilitat i resistència, la fusta d'exterior té multitud d'aplicacions tant estructurals com decoratives. Entre les més habituals trobem:

 • Tanques de fusta tractada
 • Ponts i passarel·les de fusta exterior
 • Tarimes de fusta de jardí
 • Coberts de fusta de jardí
 • Boxes per a cavalls
 • Escales de fusta tractada
 • Jardineres de fusta exterior
 • Pèrgoles de fusta de jardí
 • Travesses de fusta tractada

La fusta exterior procedent de la gestió forestal sostenible és un material renovable i ecològic que durant el seu creixement, servei i reutilització al final del seu cicle minimitza els impactes medi ambientals i afavoreix la fixació del CO2 atmosfèric.

CA   ES

Con el fin de ofrecerte un servicio mejor, Fitor Forestal utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Ver política