Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Tram via verda de Torrent a St. Feliu de Boada

Fusta Mobles Tanques

 

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

 

El Projecte enllaç "Tram Torrent a Sant Feliu de Boada" s’emmarca dins la fase d’execució del traçat conjunt del Projecte Enllaç que pretén unir les comarques nord gironines amb les del sud de França. Aquesta actuació conjunta suposa la connexió entre Palafrugell i Le Boulou i en una primera fase s\'ha realitzat el primer tram entre Torrent i Sant Feliu de Boada. L\'obra ha estat promoguda pel Consorci de les Vies Verdes i finançat per la Generalitat de Catalunya.

La longitud total del camí es de 2375 m des del nucli de Torrent fins al límit del sòl urbà de Sant Feliu de Boada al terme municipal de Palau-sator, i està format per 3 trams diferenciats:

 • via verdaTram 1. Torrent pavimentat, inclou 860 metres de camí d’amplada variable sempre superior als 4 metres amb paviment d’aglomerat asfàltic.
 • Tram 2. Torrent camí rural, suposa 845 metres lineals de camí per accés als camps de conreu, d’amplada variable, inferior als 4 metres, s’encreua amb el camí de Torrentí i Pals.
 • Tram 3. Palau-sator camí rural, suposa 670 metres de camí rural d’amplada aproximada 3 metres fins a connexió amb Sant Feliu de Boada.


La diferència de cota entre el punt inicial i el final del camí és d’uns 9 metres amb una longitud aproximada de 2375 metres, suposa un pendent mig inferior al 0,5%.
  Fases del projecte:

  Esbrossada del terreny
  Per a l’execució de les obres en primer lloc s\'ha realitzat la neteja de la superfície que limita amb el camí. Aquesta actuació ha suposat la neteja dels marges per tal de garantir l’ample de la secció prevista i deixar l’espai necessari per a la formació dels elements de drenatge.
  Tota la brossa i restes vegetals s\'han recollit i tractat a través d\'empreses de gestió de residus certificada.

  Moviment de terres i xarxes de drenatge
  Després de la neteja s’han realitzat els moviments de terra necessaris per ajustar l’ample del tram i per a les xarxes de drenatge, mantenint en la mesura del possible les actuals pendents i cunetes així com les sortides naturals a través de les rieres i els camps de conreu. Ambdues tasques s\'ha realitzat amb buldòzer i motoanivelladora.
  Tot el material excavat que no s\'ha aprofitat s\'ha carregat i portat a abocador homologat.

  Via verda
  Estudi sòl-ciment

  Prèvia a l\'execució de les tasques de pavimentació s\'ha realitzat un estudi amb mostres de terra del camí per tal de determinar quin percentatge de ciment era l\'idoni per assolir els nivells de resistència requerits per projecte. Els resultats van determinar que amb un 4% de ciment i un 9% d\'humitat, s\'assoleixen els paràmetres requerits.

  Pavimentació
  Tot i que la quantitat de trànsit d’aquesta via és molt reduït, la presència de maquinària agrícola suposa una reducció important de la durabilitat. En aquestes condicions, s\'ha determinat la formació de 30 cm de sòl estabilitzat, per garantir una major durabilitat del camí al pas del trànsit i a les condicions climatològiques.

  Les tasques de pavimentació s\'han realitzat seguint les tasques següents:

  1. Preparació del terrenny mitjançant trituradora de martells per a obtenir una granulometria constant i de mida correcta.

  Treballs mediambientals fitor


  2. Aportació d\'humitat al terreny mitjançant una cuba de rec per tal d\'assolir els índexs adients per a la estabilització.

  3. Estabilització mitjançant estabilitzadora, aportant ciment i mesclánt-lo in-situ.

  Treball medi ambient
  4. Rectificació del grau d\'humitat afegint aigua amb cuba de rec.

  5. Anivellment del terreny i compactació mitjançant motonivelladora i corró llis respectivament.

  preparar via verda
  6. Aportació d\'humitat mitjançant cuba de rec per a millorar el curat del sòl-ciment.

  7. Control de qualitat durant tot el procé prenent mesures d\'humitat, densitat i compactació a través d\'empresa de control certificada.

  8. Realització de passallisos de formigó a les zones on conflueixen el camí i les diferents rieres per facilitar les sortides d\'aigua i allargar la vida útil del tram.

  Paviment via verde


  Senyalització

  Un cop enllestida la pavimentació i el drenatge, s\'ha realitzat la senyalització vertical i horitzontal.
  Per una banda s\'han col·locat senyals verticals metàl·liques indicatives de perill per trànsit compartit amb bicicletes, indicatives del perill d\'avingudes d\'aigua en els creuaments amb els recs i per indicar la proximitat d\'una cruïlla.

  senyalitzacio via verda
  Per altra banda s\'han pintat les corbes perilloses en la zona asfaltada mitjançant pintura bituminosa de color vermell per avisar de la perillositat de la circulació conjunt de bicicletes i vehicles motoritzats.

  senyalitzacio via verda
  També s\'ha pintat els símbol duna bicicleta sobre el paviment cada 100-150 m per mantenir als vehicles de motor constantment informats de la possible presència d’altres usuaris.

  CA   ES

  Con el fin de ofrecerte un servicio mejor, Fitor Forestal utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Ver política