Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Recuperació de l'entorn del far de Sant Sebastià

Fusta Mobles Tanques

 

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

 

Mapa Far Sant SebastiàDurant el mes de març, Fitor Forestal ha iniciat el Projecte de recuperació de l\'Entorn de Sant Sebastià a la Divina Pastora, al terme municipal de Palafrugell. L\'objectiu d\'aquest projecte és el d\'eliminar la flora al•lòctona de l\'entorn i recuperar el paisatge natural del Far de Sant Sebastià.

El paratge del Far de Sant Sebastià, al municipi de Palafrugell, és un punt d’important afluència de visitants durant tot l’any. La muntanya de Sant Sebastià, de 165 metres d’alçada, es troba just damunt dels penya-segats verticals de la façana costanera i és un esplèndid mirador del litoral i de la platja de Llafranc. En aquest paratge s\'hi emplaça l’oratori de Sant Baldiri, l’oratori de la Divina Pastora, el poblat ibèric i l’antiga hostatgeria que està rehabilitada com a hotel.

Les actuacions s’han previst en l’entorn del camí que va des del far a l’oratori de la Divina Pastora. Els treballs queden delimitats per les antenes i l’hotel en la part superior del camí i inclou uns quinze metres dels penya-segats per sota del camí.
La millora també inclou les feixes a tocar del far on hi havia uns antics horts.
La totalitat de l’àmbit d’actuació és de 3368 m² que es troben dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur.

eliminacio especies invasoresAls penya-segats la vegetació autòctona es composa principalment de llentiscle i aladern, també hi ha clapes on la presència de sòl ha permès el creixement de pins  blancs de grans dimensions. El tractament sobre aquesta vegetació ha consistit en  una lleugera estassada selectiva que afavoreix el desenvolupament dels peus arboris i arbustius i alhora garanteix el manteniment d’un recobriment pròxim al 80% per evitar l’inici de processos erosius. També s\'ha fet una selecció de tanys sobre la vegetació arbustiva i una poda de les branques baixes dels pins, fins a 2,2 metres d’alçada.

 

A les feixes s’ha estassat tota la vegetació i s’ha aclarit la vegetació dels marges. La intenció és recuperar les feixes com a element paisatgístic i patrimonial, testimoni de les activitats que es donaven en el passat en aquest paratge.

Les restes vegetals generades en l’estassada selectiva, la selecció de tanys i en la poda, es retiraran manualment i es procedirà a fer una crema amb el permís dels Enginyers Forestals de la zona.


Eliminació de la flora al.lòctona

Les espècies invasores que s\'han tractat són l\'atzavara (Agave americana) i la figuera de moro (Opuntia ficus-indica); es tracta d\'espècies al.lòctones que han proliferat àmpliament als penya-segats gràcies als seus sitemes de reproducció asexual.

L\'atzavara és originària de Mèxic, i fou introduïda al segle XVI, actualment es troba molt difosa per tota la conca mediterrània. Per a la seva eliminació s\'esperarà a que la planta estigui vegetalment activa, cap a finals de la primavera,  per tractar-ne el peu amb mitjans químics. Un cop la planta morta es procedirà a retirar-la amb mitjans mecànics.

La figuera de moro també és originària de l\'Amèrica tropical i sovint s\'ha potenciat per aprofitar el seu fruit. Pel seu control també s\'ha eliminat tota la planta, evitant la dispersió de qualsevol cladodi o fragment dels que es pot regenerar ràpidament. Per a la seva eliminació, al tractar-se d\'exemplars de grans dimensons, es retirarà primer la part aèrea de forma mecànica i posteriorment es tractaran els rebrots amb mitjans químics.

La proliferació d’aquestes espècies redueix el valor natural de l’indret ja que desplacen la vegetació autòctona.

Amb aquests mètodes es preten evitar al màxim l\'afectació a la vegetació autòctona i el descalci del sòl.


Retirada de deixalles i runa

L’afluència de visitants ha fet que es dispersin petites deixalles i l’actual estat de la vegetació ha dificultat les tasques de recollida. D\'aquesta manera, juntament amb les activitats d\'eliminació del a flora al•lòctona es retiraran les deixalles.

A les feixes del far hi havia restes de construccions que tenien per objectiu emmagatzemar les eines per treballar les feixes. Aquestes construccions estaven totalment ensorrades i només en restaven les runes sense que es pogués reconèixer cap estructura. Les restes al no tenir cap valor històric ni patrimonial es retiraran de forma parcial.

Millora de l’accessibilitat

Barana de fusta

Per garantir la seguretat i com a element dissuasiu, que eviti l’accés de visitants més enllà del camí, es col•locarà una barana de fusta en tot el tram, al costat on hi ha el penya-segat.

Es tracta de 95 metres lineals de barana que s\'executarà amb fusta de pi tractada per classe de risc IV, amb les mateixes característiques dimensionals que la ja existent:

  • Pilars de 9x9cm i 1m d’alçada, ancorats en formigó a 0.4m i col·locats cada 2.5-3m de distància.
  • 2 Travessers de 7x7cm i de 2.5-3 metres d\'alçada
  • Unions mitjançant cargols de carreter d’acer galvanitzat en calent

 

CA   ES

Con el fin de ofrecerte un servicio mejor, Fitor Forestal utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Ver política