Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Barreres de seguretat

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

  • Tornar

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

BARRERES DE SEGURETAT A  CARRETERES APLICACIONS

Les barreres de seguretat mixtes fusta-metall per carreteres i camins s'estan implantant progressivament a tot el territori en substitució de les clàssiques barreres de seguretat totalment metàl.liques.

   

 
Les barreres, també anomenades biondes de fusta, s'integren al paisatge, especialment en espais naturals. Per aquest motiu, en els darrers anys, en carreteres rurals, zones turístiques, carreteres próximes a platges i carrils peatonals o de cicloturisme així com en accessos a zones residencials, la bionda mixta metall-fusta forma part de tots els projectes respectuosos amb l'entorn.

A Fitor Forestal, comercialitzem barreres de segureta metall-fusta fabricades per Roadis, que és la divisió d'equipaments vials de la firma francesa Galvaunion. A Fitor, fa anys que les comercialitzem i instal.lem els seus productes i estem totalment satisfets amb la seva qualitat i servei.

Bionda seguretat fusta-metall

Totes les biondes que subministrem compleixen amb les normes:

Certificat CE
Sistema de contenció homologt segons EN 1317
Acer galvanitzat segons EN ISO 1461
Fusta tractada per a classe d'ús 4
Origen sostenible de la fusta segons PEFC o FSC

Barrera cobertura total

 Norma EN 1317

La norma EN 1317: Avaluació del comportament i classeificació dels sistemes de contenció de vehicles, en vigor des de Gener de 2011, regula la utilització de les barreres a les carreteres i és imprescindible tenir-ho en compte en la selecció dels sistemes de seguretat.

Els projectistes han de seleccionar segons la norma la classe i el nivell de contenció en funció del risc d'accident i de la intensitat mitjana del trànsit de vehicles pesats. Les barreres de seguretat mixtes només responen al nivell de contenció N2 (risc d'accident entre greu i normal i intensitat mitjana de pesats per sentit menor a 400).

Nivell de contenció bionda

 Un altre factor a seleccionar per el projectista és l'amplada de treball. L'Amplada de treball és la distància entre la cara més proxima a la corrent del trànsit d'un sistema de contenció abans de l'impacte i la posició lateral més allunyada que durant el xoc pugui assolir qualsevol par escencial del sistema. Per seleccionar l'amplada de treball, el projectista ha de valorar la distància transversal als obstacles a protegir o la distància al desnivell per el qual el vehicle pot caure.

Les classes d'amplada de treball van des de W1 fins a W8. Les barreres de seguretat mixtes que oferim disposen de les amplades:

W5: 1.3<W<1.7m
W6: 1.7<W<2.1m
W7: 2.1<W<2.5m

Anchura trabajo Bionda de seguridad 

Finalment, hem d'indicar el Nivell de severitat de l'impacte, que es defineix com la qualitat d'un sistema que quantifica el dany sofert en l'interior d'un vehicle que impacta contra un sistema de contenció. Es divideixen en classes A, B i C. Les biondes que subministrem corresponen a la classe o nivell A:

ïndex de severitat d'acceleració ASI<1
Velocitat teòrica de xoc del cap THIV<33km/h
Desacceleració del cap després del xoc PHD<20g

Bionda de seguretat fusta

 Barreres Roadis

Las barreres mixtes de seguretat en carreteres fabricades per Roadis s'agrupen en dos famílies: la MB1 y la MB2.
A la taula adjunta indiquem les principals caracterísriques de cadascuna.

Tipus de barreres mixtes fusta-metallResum de les principals biondes de seguretat

 

La barrera MB2 “4+4” amb travessers de 4m i pilars cada 2m (MB2 “4+2”).

En situacions de carreteres amb presència de corbes, i a fin de poder adaptar el traçat de la barrera al de la carretera, és recomenable utilitzar les MB2 "2+2" amb travessers de 2m i pilars calvats cada 2m.

La barrera de seguretat MB1 és una solució més econòmica que també presenta una bona amplada de trebal (W6), que en ocasions pot ser suficient.

A més a més dels elements principals, disposem d'una àmplia gamma d'accessoris per adaptar-nos a cada projecte, com per exemple:

Pilars amb diferents llargs
Abatimients especials
Pilars amb platines per a formigó
Reflectants
Travesseres a mida
Protecció per a ciclistes
Pintura marró al foc 
En la documentació adjunta trobareu les fitxes tècniques dels models  MB1 y MB2

Barrera carreteres

Muntatge

És recomendable que les barreres les empreses especialitzades, doncs garantitzen el compliment de la normativa així com uns bons rendiments a la obra. Amb l'excepció dels muntatge amb pilars ancorats mitjançant platines al formigó, és imprescindibles disposar d'una màquina clavadora de pals per percussió.

En la documentació adjunta trobareu les instruccions de muntatge per a cada model.

Consultes i Preus

Tots els projectes de barreres són diferents. Els accessoris, el transport a obra, les especificacions del client.

No dubteu en enviar-nos les vostres consultes per noves obres. El nostre equip tècnic us proposarà la millor solució, preu i termini .

CA   ES